Termin

18 listopada, godz. 9.00 - 17.00

Miejsce

Biblioteka Narodowa,
al. Niepodległości 213, Warszawa

Cena

Bezpłatnie

Praktyczna wiedza dla lekarzy

Weź udział w bezpłatnym szkoleniu, które pozwoli na zdobycie teoretycznej i praktycznej wiedzy w zakresie rekomendowania i upowszechniania czytania wśród pacjentów i ich opiekunów, jako narzędzia rekonwalescencji oraz rozwoju emocjonalnego i intelektualnego dzieci.

Uczestnicy szkolenia otrzymają potwierdzenie zdobytych umiejętności w postaci certyfikatu.

Czego dowiesz się na szkoleniu?

  • Jak łagodzić stres małych pacjentów.
  • Jakie są najnowsze wyniki badań na temat wpływu głośnego czytania na rekonwalescencje.
  • Jak rozmawiać z rodzicami pacjentów i jakie książki polecać.

Szkolenie rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Pediatryczne

Prowadzący szkolenie

Prof. Barry Zuckerman

Profesor i Wieloletni Dziekan Wydziału Pediatrii na Boston University School of Medecine; jeden z 12 założycieli Society of Developmental and Behavioral Pediatrics; pierwszy Dyrektor Medyczny w Boston Medical Center. Współzałożyciel organizacji ReachOutAndRead.org, Medical Legal Partnership, Health Leads, Healthy Steps, oraz The Nutrition & Fitness for Life, które zmieniły oblicze opieki pediatrycznej dla ubogich rodzin w USA.

Prof. dr hab. n. med. Piotr Albrecht

Specjalista z pediatrii, gastroenterologii i gastroenterologii dziecięcej, wieloletni kierownik Kliniki Gastroenterologii i Żywienia Dzieci Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Autor ponad 197 publikacji, wykonał ponad 16 tysięcy endoskopii górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego z polipektomiami, rozszerzaniem przełyku i usuwaniem różnorodnych ciał obcych z żołądka i przełyku. Były wieloletni Członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, Konsultant Wojewódzki z gastroenterologii dziecięcej dla Mazowsza.

Popularyzator wiedzy: współautor, redaktor naukowy i tłumacz podręczników dla lekarzy, studentów medycyny, konsultant medyczny w prasie parentingowej.

Prof. dr hab. Ewa Haman

Pracuje na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Prowadzi badania nad rozwojem językowym dzieci jedno- i wielojęzycznych, realizuje projekty badawcze we współpracy z ośrodkami naukowymi w Norwegii i Wielkiej Brytanii, tworzy narzędzia do diagnozy rozwoju językowego, na UW prowadzi zajęcia  z metodologii i psycholingwistyki rozwojowej. Popularyzuje wiedzę o wielojęzyczności wśród rodziców i nauczycieli w Polsce i za granicą.

Prof. Manfred Spitzer

Niemiecki psychiatra i neurobiolog, doktor nauk medycznych i filozofii, był ordynatorem w Klinice Psychiatrycznej Uniwersytetu w Heidelbergu, profesorem gościnnym na Uniwersytecie Harvarda oraz w Institute for Cognitive and Decision Sciences w stanie Oregon w USA. Głównym przedmiotem jego badań jest pogranicze neurobiologii poznawczej, badań procesu uczenia się oraz psychiatria. Od 1997 roku kieruje katedrą psychiatrii na Uniwersytecie w Ulm.

Redaktor psychiatrycznej części czasopisma Nervenheilkunde oraz kierownik założonego przez siebie Centrum Wymiany Wiedzy z Dziedziny Neuronauk i Edukacji w Ulm. Autor wielu neurobiologicznych bestsellerów m.in. Cyfrowa demencja czy Epidemia smartfonów.

Dr hab. n. med. Wojciech Feleszko

Lekarz pediatra i immunolog kliniczny, nauczyciel akademicki Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Zainicjował w 2019 projekt naukowo-badawczy „Smog a zdrowie dzieci”, (we współpracy z agencją badawczą ARC oraz Politechniką Warszawską) wykazujący skalę obciążeń zdrowotnych polskich dzieci eksponowanych na smog. W latach 2019-2023 pełnił funkcję Szefa Grupy „Infekcje” oraz był Członkiem Zarządu Sekcji Immunologii Europejskiej Akademii Alergologii i Immunologii Klinicznej (European Academy of Allergy and Clinical Immunology – EAACI),  od 2023 członek zarządu Sekcji Pediatrii EAACI.

Program konferencji

8:30                     Rejestracja uczestników

9:00                     Powitanie: Maria Deskur Prezeska Fundacji Powszechnego Czytania

                             dr Tomasz Makowski Dyrektor Biblioteki Narodowej

                             dr Piotr Pawliszak Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie

9:20                     dr hab. n. med. Wojciech Feleszko                        

                            Pediatria przyszłości – jak osiągnąć prawdziwy dobrostan psychofizyczny naszego pacjenta

9:35                     prof. Barry Zuckerman                  

                           Czytanie jako część pediatrii: podstawy badawcze i doświadczenie 30 lat Reach Out  and Read

10:00                  prof. dr hab. n. med. Piotr Albrecht                       

                          Między mózgiem a trawieniem: Czytanie jako narzędzie budowania relacji i odporności: prewencja uzależnień

10:15                  prof. Manfred Spitzer                   

                          Co dziś wiemy o wpływie ekranów na dobrostan psychofizyczny dzieci.

10.50                 prof. dr hab. Ewa Haman                           

                         Co badania psycholingwistyczne mówią o roli czytania we wczesnym rozwoju językowym

11:15                przerwa kawowa                           

11:45                Warsztat 1 – Jakie książki dla jakiego dziecka?                    

                          Książki odpowiadające zmieniającym się potrzebom i kompetencjom (semantycznym, wizualnym, społecznym) dzieci

13:20                przerwa lunchowa                         

13:50                Warsztat 2 – Jak rozmawiać z rodzicem nieczytającym?                 

                          Komunikacja z rodzicami i opiekunami. Na co zwrócić uwagę.

15:40              prof. Barry Zuckerman    Q and A – rozmowa/pytania do ekspertów

                        połączenie online z tłumaczeniem

17.00              Zakończenie rozdanie certyfikatów i materiałów                       

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial