Praktyczna wiedza dla lekarzy

Weź udział w bezpłatnym szkoleniu, które pozwoli na zdobycie teoretycznej i praktycznej wiedzy w zakresie rekomendowania i upowszechniania czytania wśród pacjentów i ich opiekunów, jako narzędzia rekonwalescencji oraz rozwoju emocjonalnego i intelektualnego dzieci.

Uczestnicy szkolenia otrzymają potwierdzenie zdobytych umiejętności w postaci certyfikatu.

Termin

sobota, 13 kwietnia 2024 r., godz. 9.00 - 17.00

Cena

Bezpłatnie

Czego dowiesz się na szkoleniu?

  • Jak łagodzić stres małych pacjentów.
  • Jakie są najnowsze wyniki badań na temat wpływu głośnego czytania na rekonwalescencje.
  • Jak rozmawiać z rodzicami pacjentów i jakie książki polecać.

Szkolenie rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Pediatryczne

Prowadzący szkolenie

Prof. Barry Zuckerman

Profesor i Wieloletni Dziekan Wydziału Pediatrii na Boston University School of Medecine; jeden z 12 założycieli Society of Developmental and Behavioral Pediatrics; pierwszy Dyrektor Medyczny w Boston Medical Center. Współzałożyciel organizacji ReachOutAndRead.org, Medical Legal Partnership, Health Leads, Healthy Steps, oraz The Nutrition & Fitness for Life, które zmieniły oblicze opieki pediatrycznej dla ubogich rodzin w USA.

Prof. dr hab. n. med. Piotr Albrecht

Specjalista z pediatrii, gastroenterologii i gastroenterologii dziecięcej, wieloletni kierownik Kliniki Gastroenterologii i Żywienia Dzieci Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Autor ponad 197 publikacji, wykonał ponad 16 tysięcy endoskopii górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego z polipektomiami, rozszerzaniem przełyku i usuwaniem różnorodnych ciał obcych z żołądka i przełyku. Były wieloletni Członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, Konsultant Wojewódzki z gastroenterologii dziecięcej dla Mazowsza.

Popularyzator wiedzy: współautor, redaktor naukowy i tłumacz podręczników dla lekarzy, studentów medycyny, konsultant medyczny w prasie parentingowej.

Prof. Maryanne Wolf

Profesor edukacji UCLA, dyrektor UCLA Center for Dyslexia, Diverse Learners, and Social Justice; dyrektor Center for Reading and Language Research oraz profesor w Eliot-Pearson Department of Child Study and Human Development na Tufts University; członek Papieskiej Akademii Nauk w Watykanie; honorowy członek doradczy United Sigma Intelligence Association.

Prof. dr hab. Ewa Haman

Pracuje na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Prowadzi badania nad rozwojem językowym dzieci jedno- i wielojęzycznych, realizuje projekty badawcze we współpracy z ośrodkami naukowymi w Norwegii i Wielkiej Brytanii, tworzy narzędzia do diagnozy rozwoju językowego, na UW prowadzi zajęcia  z metodologii i psycholingwistyki rozwojowej. Popularyzuje wiedzę o wielojęzyczności wśród rodziców i nauczycieli w Polsce i za granicą.

Dr n. med. Agnieszka Lelek

Specjalista psycholog kliniczny, psychoterapeutka. Na co dzień zajmuje się psychoterapią indywidualną,  rodzinną oraz diagnozą  kliniczną.  W obszarze terapii rodzin interesuje się pracą z  rodzinami z młodszymi dziećmi, nastolatkami  oraz terapią  wielorodzinną (MFT ). Ma kilkanaście lat doświadczenia w pracy klinicznej ( Klinika Psychiatrii SU, Oddział Psychiatrii szpitala im Rydygiera, CZP szpital im. Babińskiego ) i dydaktycznej (Collegium Medicum, Uniwersytet Jagielloński). Jest współpracownikiem Instytutu Psychologii Stosowanej UJ i koordynatorem modułu dotyczącego  psychologii klinicznej i psychiatrii. Jest autorką szeregu artykułów dotyczących rozwoju dzieci i młodzieży, psychiatrii oraz psychoterapii. W 2021 otrzymała Nagrodę Naukową im. prof. Marii Orwid przyznawaną za publikację z dziedziny psychoterapii. Od wielu lat współpracuje jako autor i wykładowca z Medycyną Praktyczną Pediatria.

Lek. Magdalena Ossolińska

Specjalistka w dziedzinie pediatrii i pulmonologii dziecięcej, lekarka z wieloletnim doświadczeniem pracy w szpitalu iw poradniach specjalistycznych  Specjalizację z pediatrii realizowała w Klinice Pediatrii i Żywienia i Chorób Metabolicznych Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” (IP-CZD). Specjalizację z Pulmonologii realizowała pracując w Oddziale Pulmonologii i Alergologii Dziecięcego Szpitala Klinicznego przy ul. Żwirki i Wigury oraz w Poradni Pulmonologicznej IP-CZD. Aktualnie pracuje na Oddziale Pulmonologii Dziecięcej w Mazowieckim Centrum Leczenia Gruźlicy i Chorób Płuc w Otwocku, dodatkowo w Przychodni POZ w Józefowie oraz w Małym Gabinecie Lekarskim.

Jest mamą piątki dzieci, biegaczką oraz pasjonatką literatury. Aktywnie promuje powszechne czytanie dzieciom, niemal od początku istnienia Fundacji Powszechnego Czytania włączyła się w akcję Książka na Receptę.

Prof. Manfred Spitzer

Niemiecki psychiatra i neurobiolog, doktor nauk medycznych i filozofii, był ordynatorem w Klinice Psychiatrycznej Uniwersytetu w Heidelbergu, profesorem gościnnym na Uniwersytecie Harvarda oraz w Institute for Cognitive and Decision Sciences w stanie Oregon w USA. Głównym przedmiotem jego badań jest pogranicze neurobiologii poznawczej, badań procesu uczenia się oraz psychiatria. Od 1997 roku kieruje katedrą psychiatrii na Uniwersytecie w Ulm.

Redaktor psychiatrycznej części czasopisma Nervenheilkunde oraz kierownik założonego przez siebie Centrum Wymiany Wiedzy z Dziedziny Neuronauk i Edukacji w Ulm. Autor wielu neurobiologicznych bestsellerów m.in. Cyfrowa demencja czy Epidemia smartfonów.

Prof. Manfred Spitzer

Niemiecki psychiatra i neurobiolog, doktor nauk medycznych i filozofii, był ordynatorem w Klinice Psychiatrycznej Uniwersytetu w Heidelbergu, profesorem gościnnym na Uniwersytecie Harvarda oraz w Institute for Cognitive and Decision Sciences w stanie Oregon w USA. Głównym przedmiotem jego badań jest pogranicze neurobiologii poznawczej, badań procesu uczenia się oraz psychiatria. Od 1997 roku kieruje katedrą psychiatrii na Uniwersytecie w Ulm.

Redaktor psychiatrycznej części czasopisma Nervenheilkunde oraz kierownik założonego przez siebie Centrum Wymiany Wiedzy z Dziedziny Neuronauk i Edukacji w Ulm. Autor wielu neurobiologicznych bestsellerów m.in. Cyfrowa demencja czy Epidemia smartfonów.

Dr hab. n. med. Wojciech Feleszko

Lekarz pediatra i immunolog kliniczny, nauczyciel akademicki Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Zainicjował w 2019 projekt naukowo-badawczy „Smog a zdrowie dzieci”, (we współpracy z agencją badawczą ARC oraz Politechniką Warszawską) wykazujący skalę obciążeń zdrowotnych polskich dzieci eksponowanych na smog. W latach 2019-2023 pełnił funkcję Szefa Grupy „Infekcje” oraz był Członkiem Zarządu Sekcji Immunologii Europejskiej Akademii Alergologii i Immunologii Klinicznej (European Academy of Allergy and Clinical Immunology – EAACI),  od 2023 członek zarządu Sekcji Pediatrii EAACI.

Program wydarzenia

Materiały Szkoleniowe

Wybrane wykłady prelegentów podczas konferencji 18 listopada 2023 r. 

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial