MATERIAŁY SZKOLENIOWE

Wykłady ekspertów

W konferencji 18.11.2023 r. wzięło udział grono ekspertów. Prelegenci merytorycznie wspierający program, podzielili się swoją wiedzą w czasie wykładów. Poniżej zostały one udostępnione jako materiały szkoleniowe dla lekarzy.

18.11.2023

Wykład prof. Piotra Albrechta

Między mózgiem a trawieniem: Czytanie jako narzędzie budowania relacji i odporności: prewencja uzależnień

18.11.2023

Wykład dr. hab. n. med. Wojciecha Feleszki

Pediatria przyszłości - jak osiągnąć dobrostan psychofizyczny pacjentów?

18.11.2023

Wykład prof. dr hab. Ewy Haman

Co badania psycholingwistyczne mówią o roli czytania we wczesnym rozwoju językowym?

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial