0.00 

Weź udział w bezpłatnym szkoleniu, które pozwoli na zdobycie teoretycznej i praktycznej wiedzy w zakresie rekomendowania i upowszechniania czytania wśród pacjentów i ich opiekunów, jako narzędzia rekonwalescencji oraz rozwoju emocjonalnego i intelektualnego dzieci.

Uczestnicy szkolenia otrzymają potwierdzenie zdobytych umiejętności w postaci certyfikatu.

Najbliższe szkolenie odbędzie się w kwietniu 2024 roku.

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt na [email protected]

SKU: Brak danych Kategoria:

Opis

Szkolenie poprowadzą:

Prof. Barry Zuckerman

Profesor i Wieloletni Dziekan Wydziału Pediatrii na Boston University School of Medecine; jeden z 12 założycieli Society of Developmental and Behavioral Pediatrics; pierwszy Dyrektor Medyczny w Boston Medical Center. Współzałożyciel organizacji ReachOutAndRead.org, Medical Legal Partnership, Health Leads, Healthy Steps, oraz The Nutrition & Fitness for Life, które zmieniły oblicze opieki pediatrycznej dla ubogich rodzin w USA.

 

Prof. dr hab. Piotr Albrecht

Specjalista z pediatrii, gastroenterologii i gastroenterologii dziecięcej, wieloletni kierownik Kliniki Gastroenterologii i Żywienia Dzieci Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Autor ponad 197 publikacji, wykonał ponad 16 tysięcy endoskopii górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego z polipektomiami, rozszerzaniem przełyku i usuwaniem różnorodnych ciał obcych z żołądka i przełyku. Były wieloletni Członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, Konsultant Wojewódzki z gastroenterologii dziecięcej dla Mazowsza.

Popularyzator wiedzy: współautor, redaktor naukowy i tłumacz podręczników dla lekarzy, studentów medycyny, konsultant medyczny w prasie parentingowej.

 

Prof. dr hab. Ewa Haman

Pracuje na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Prowadzi badania nad rozwojem językowym dzieci jedno- i wielojęzycznych, realizuje projekty badawcze we współpracy z ośrodkami naukowymi w Norwegii i Wielkiej Brytanii, tworzy narzędzia do diagnozy rozwoju językowego, na UW prowadzi zajęcia  z metodologii i psycholingwistyki rozwojowej. Popularyzuje wiedzę o wielojęzyczności wśród rodziców i nauczycieli w Polsce i za granicą.

 

Prof. Manfred Spitzer

Niemiecki psychiatra i neurobiolog, doktor nauk medycznych i filozofii, był ordynatorem w Klinice Psychiatrycznej Uniwersytetu w Heidelbergu, profesorem gościnnym na Uniwersytecie Harvarda oraz w Institute for Cognitive and Decision Sciences w stanie Oregon w USA. Głównym przedmiotem jego badań jest pogranicze neurobiologii poznawczej, badań procesu uczenia się oraz psychiatria. Od 1997 roku kieruje katedrą psychiatrii na Uniwersytecie w Ulm.

Redaktor psychiatrycznej części czasopisma Nervenheilkunde oraz kierownik założonego przez siebie Centrum Wymiany Wiedzy z Dziedziny Neuronauk i Edukacji w Ulm. Autor wielu neurobiologicznych bestsellerów m.in. Cyfrowa demencja czy Epidemia smartfonów.

 

Dr hab. n. med. Wojciech Feleszko

Lekarz pediatra i immunolog kliniczny, nauczyciel akademicki Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Zainicjował w 2019 projekt naukowo-badawczy „Smog a zdrowie dzieci”, (we współpracy z agencją badawczą ARC oraz Politechniką Warszawską) wykazujący skalę obciążeń zdrowotnych polskich dzieci eksponowanych na smog. W latach 2019-2023 pełnił funkcję Szefa Grupy „Infekcje” oraz był Członkiem Zarządu Sekcji Immunologii Europejskiej Akademii Alergologii i Immunologii Klinicznej (European Academy of Allergy and Clinical Immunology – EAACI), od 2023 członek zarządu Sekcji Pediatrii EAACI.

 

Ramowy program szkolenia

Część wykładowa
Pediatria przyszłości – jak osiągnąć prawdziwy dobrostan psychofizyczny naszego pacjenta – Dr hab. n. med. Wojciech Feleszko
Czytanie jako część pediatrii: podstawy badawcze i doświadczenie 30 lat Reach Out and Read (online, wersja angielska z tłumaczeniem) – prof. Barry Zuckerman
Między mózgiem a trawieniem: Czytanie jako narzędzie budowania relacji i odporności: prewencja uzależnień – Prof. dr hab. Piotr Albrecht
Co dziś wiemy o wpływie ekranów na dobrostan psychofizyczny dzieci (online, wersja angielska z tłumaczeniem) – Prof. Manfred Spitzer
Co badania psycholingwistyczne mówią o roli czytania we wczesnym rozwoju językowym – Prof. dr hab. Ewa Haman

Część warsztatowa
Warsztaty 1 – Książki odpowiadające zmieniającym się potrzebom i kompetencjom (semantycznym, wizualnym, społecznym) dzieci.
Warsztaty 2 – Komunikacja z rodzicami i opiekunami. Poprawa jakości komunikacji pomiędzy lekarzem a pacjentem, rodziną pacjenta. Na co zwrócić uwagę.

Q and A z prof. Barrym Zuckermanem (połączenie online z tłumaczeniem)

Informacje dodatkowe

Specjalizacja

Lekarz POZ, Pediatra, Inne (proszę podać w uwagach)